Familjeterapi

Det kan finnas konflikter eller problem i samspelet i familjen. Det kan handla om något pågående eller något i det förflutna som påverkar dig  eller er i nuet. 
Det blir allt vanligare att vuxna barn går med en förälder i familjeterapi för att prata om hur uppväxten påverkat eller reda ut något som hänt. Kanske ska det vuxna barnet själv bli förälder och nya tankar skapas som gör det viktigt att få prata med den egna föräldern. 
Nya familjebildningar, sk bonusfamiljer, är utmanande i många fall och det kan behövas stöd i terapi för att landa i den nya familjen eller förbättra kontakten mellan några medlemmar i den nya konstellationen. 
Vuxna syskon eller föräldrar med tonåringar är andra vanliga familjekonstellationer som har stor nytta av familjeterapi. 

Ni får ökad förståelse för varandra och de pågående processerna som skapar svårigheter för er. I de allra flesta fall kan ni även skapa nya positiva mönster och fördjupa  kontakten, förståelsen och tryggheten er emellan.  Anknytningsmönster kan ändras och blockeringar minska.
Jag hjälper er gärna i den processen.

Jag är utbildad i och använder mig av EFFT (emotionellt fokuserad familjeterapi) och jag har ett  systemisk förhållningssätt. 

Ni kan träffa mig på Ekerö, i Vasastan eller online. 

Varmt välkomna att höra av er!

UPPLÄGG FAMILJETERAPI

Vi träffas gärna en gång per vecka men minst var fjortonde dag. Varje samtal är 1,5 h och målet är att ni får ökad förståelse för varandra, att ni kan öka tryggheten och förbättra ert samspel.
I de fall det gäller en förälder och ett barn så är målet att föräldern ska kunna finnas där för barnet och barnet ska våga lita på att föräldern finns där. Det är en nödvändig förutsättning för förändring i föräldra/barnsamtal. 
Samtalen sker i olika konstellationer och oftast ingår även något enskilt samtal i processen. 
Familjeterapi fungerar både online och på plats.

”De flesta vuxna människor hinner med flera långa kärleksrelationer i sitt liv. Endel av oss har dem med samma partner. ”

Som förälder kan du ha egna svårigheter som står i vägen i föräldraskapet. Så gott som alla föräldrar vill kunna finnas där för sina barn och vi vill i familjeterapin kunna skapa förutsättningar för att du ska kunna möta och göra just det; finnas där för ditt barn. 

Alla familjekonstellationer genomgår förändring och utmaningar. I vissa fall tappar någon tilliten till en annan familjemedlem, känner sig sviken eller förbisedd.  Att lyfta det som blivit problematiskt tillsammans i en trygg miljö kan minska lidandet och göra det möjligt att komma vidare från problemet. Knutar kan lösas upp. 

Även i de fall som det inte går att försonas och komma vidare kan familjeterapi var till stor nytta. Situationen kan ändå ha bearbetats och en inre acceptans för situationen kan ha utvecklats så att den inte skapar lika mycket frustration i nutid. 

Varmt välkommen att kontakta mig för att boka tid för familjeterapi!

Vanliga anledningar till att påbörja familjeterapi:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.