Om mig

Min utbildningsbakgrund är  beteendevetare (kandidatexamen från ett beteendevetenskapligt program och magisterutbildning i psykologi), familjeterapeut (sk steg1 i psykoterapi) och EMCC-certifierad familjecoach. Jag har även utbildningar i exempelvis EFT och EFFT som (emotionellt fokuserad terapi för familjer och par.) 
Förhållningssättet jag utgår från är systemiskt vilket innebär att fokus är mycket på det sociala sammanhanget och hur det samspelar med ditt inre, hur våra våra erfarenheter format oss, hur vi samverkar och ger varandra olika förutsättningar att fungera tillsammans.

Jag har jobbat med såväl socialt arbete, HR, Ledar-& teamutveckling och psykoterapi de senaste 20 åren. Formerna för arbetet har varierat från eget företag, kommunalt, statligt och privat sektor. 

Nu är jag anställd på deltid hos Deltagruppen, ett privat företag, där jag arbetar som familjebehandlare i hela Stockholmsregionen. 
Jag har även egen verksamhet med psykoterapi för par par och andra familjekonstellationer, föräldracoaching  samt att jag är konsult inom företagshälsa åt ett företag som heter Arendra.  Naturligtvis har jag regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut.

Jag är uppvuxen på Gotland men bor nu på Ekerö tillsammans med min man och våra tre barn. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.