Utbildning, facilitering och konsulttjänster

Utbildning
Jag utför olika utbildningsinsatser för företag eller grupper som vill utvecklas, stärka sitt samarbete och möjliggöra för att alla ska kunna ta ansvar.
Det kan vara ledarutveckling, handledning, gruppcoaching eller olika former av systemisk teamutveckling. Jag bidrar till ett samskapande av utvecklingen och hjälper till att öka relationskompetensen i gruppen. 

Facilitering
Jag är gärna facilitator och eller hjälper till och designar workshops för ökat lärande, innovation, psykologisk trygghet och relationskompetens. 

Konsulttjänster
Jag samarbetar gärna via konsulttjänster. Exempelvis samarbetar jag med Arendra företagshälsa där jag genomför utbildningar, karriärcoaching, trepartssamtal, och stödsamtal hos olika arbetsgivare. 

Varmt välkomna att höra av er för eventuella samarbeten

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.