VÄLKOMMEN TILL WEWAY

PARTERAPI
FAMILJETERAPI
FÖRÄLDRACOACHING

På Ekerö, i Stockholm och online 

WEWAY - RELATIONSKOMPETENS I PRAKTIKEN

En stor del av det vi gör i terapin och coachingen är att tillsammans synliggöra det som händer i er, era relationer och er omgivning.
Vi ökar förståelsen för det som pågår  men sällan uppmärksammas.
Vi kopplar samman dåtid, nutid och framtid. På så vis blir er tillvaro mer begriplig och hanterbar.

Då kan gamla mönster brytas, blockeringar minska och nya förutsättningar skapas. Ni upplever något nytt tillsammans, får nya perspektiv på tillvaron och varandra som bidrar till närhet och förståelse.

Se här vilka tjänster och produkter som finns för dig:

WEWAY - RELATIONSKOMPETENS I PRAKTIKEN

Det vi kan bidra till är att synliggöra det som händer i er och era relationer.
Vi ökar förståelsen för det som pågår mellan er hela tiden men sällan uppmärksammas.
På så vis blir er tillvaro mer begriplig och hanterbar.
Då kan gamla mönster brytas och nya förutsättningar skapas för er relation.

Se här vilka tjänster och produkter som finns för dig:

Tjänster

Tjänster

Familjeterapi

Här finns chansen att höra varandras perspektiv och på ett tryggt sätt lyfta hur ni har det tillsammans. Situationen ses från allas synvinklar och vi lär oss nytt om varandra och det som hänt.

 Har någons problem påverkat hela familjen och ni vill kunna förstå och stötta varandra bättre? Eller kanske vill ni återuppta kontakt eller lösa en familjekonflikt under trygga former?  

Jag arbetar bl.a. med EFFT (Emotionellt fokuserad familjeterapi) för att reparera anknytningsrelationer.

 

Parterapi

Här ökar vi förståelsen för oss själva, och varandra och hur vi påverkar varandra.

Vi undersöker hur ni har det tillsammans, vad som kan ligga bakom och hur ni vill ha det framåt. 

Det kan ha hänt något specifikt som försvårar för er, ni kan vilja få hjälp upp ur gamla hjulspår eller så vill ni bara försäkra er om fortsatt kontakt och närhet i relationen.

Jag arbetar med EFT (Emotionellt fokuserad terapi) som är en upplevelsebaserad terapi och har fokus på anknytning.

Föräldracoaching

Här vill du som förälder få stöd i ditt föräldraskap och få till ett smidigare samspel i familjen. 

Vi kartlägger er situation, hittar nya perspektiv och verktyg som underlättar i familjen, förbättrar relationerna och gör att ni lär känna ert barn på nya sätt.

Kanske vill ni minska stök och bråk, ni kan känna oro för något barn eller så är en överväldigande upplevelse att ha skaffat familj eller bonusfamilj. Föräldraskap är inte lätt.

Kom en eller båda föräldrar.

 

Företagstjänster

Det är i de mänskliga interaktionerna vi kan göra stor skillnad för varandra. Om samspelet och kommunikationen sker på ett bättre sätt ökar resultaten markant. 

Jag är bollplank eller skräddarsyr och faciliterar den utvecklingsinsats ni behöver för att på ett konkret sätt ta samarbetet och relationsbyggandet till nästa nivå. 
Boka en tid så ser vi om ett samarbete med mig kan vara rätt steg för er att ta.

Kurser & föreläsningar

Vill du lära dig mer om relationer och samarbete i familjen?

Kanske kan du förbättra din egen situation eller förstå mer om din tillvaro genom att få nya kunskaper?

Här finns aktuella onlinekurser, föreläsningar och webbinarier upplagda.

 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta WeWay.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.