Parterapi

När du fastnat i ett negativt mönster med partner eller känner att ni tappat tilliten eller kontakten med varandra kan det vara bra att ta hjälp med att komma vidare.
Ni kan tillsammans skapa nya positiva mönster och öka  kontakten och förståelsen er emellan. 
Jag hjälper er gärna i den processen.

Arbetssättet jag använder mig av är EFT (emotionell parterapi) och jag har ett  systemisk förhållningssätt. 

Ni kan träffa mig på Ekerö, i Vasastan eller online. 

Varmt välkomna att höra av er.

UPPLÄGG PARTERAPI

Vi träffas gärna en gång per vecka men minst var fjortonde dag. Varje besök är 1,5 h och målet är att ni förbättrar såväl kontakt som kommunikation och stärker er relation.
De flesta samtal sker tillsammans med er båda  men oftast ingår även något enskilt samtal i processen. 
Parterapi fungerar lika bra online som på plats.

”De flesta vuxna människor hinner med flera långa kärleksrelationer i sitt liv. Endel av oss har dem med samma partner. ”

Vi ställs inför förändring och utmaningar som kan bidra till att kontakten minskas. I vissa fall tappar en tilliten till den andre eller tron på relationen. Det mesta går att komma vidare från och ofta kan kriser som hanterats gemensamt även leda till en djupare kontakt och ökad kvalitet på relationen. 

Även i de fall som det inte går att fortsätta leva tillsammans kan parterapi var till stor nytta. Då kan en separation ske på ett mer respektfullt sätt och en fortsatt kontakt gällande tex. barn möjliggöras på ett bra sätt. 

Vanliga anledningar till att påbörja parterapi:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.